PODEPSÁNÍ DEALERSKÉ SMLOUVY

16.08.2019

Dne 16. srpna 2019 se na velvyslanectví Běloruské republiky v České republice konalo mnohostranné setkání v rámci mezinárodní hospodářské spolupráce, kterého se zúčastnil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice V. Kurdyukov, předseda Česko-běloruské obchodní a průmyslové komory D. Karpovich. I., ředitel Amkodor Management Company OJSC Divize Lesniye Mashiny ES Kosinov, obchodní ředitel Amkodor Baltic CJSC Sirotenko A.S., a z české strany ředitel Stavební stroje Jičín s.r.o. Jakub Sřrivánek.

Za účelem rozvoje spolupráce na mezistátní úrovni bylo mezi Česko-běloruskou obchodní a průmyslovou komorou na jedné straně a společností Amkodor Management Company OJSC v divizi Forest Machines na druhé straně podepsáno Memorandum o porozumění.

Kromě toho byla při jednání společnosti OJSC Amkodor - Management Company, divize Forest Machines a STAVEBNÍ STROJE JIČÍN s.r.o. podepsána dohoda o prodeji, podle níž bude provedena dodávka běloruského lesnického vybavení do České republiky a její další implementace.